Het effect van de RelaxMaker

De RelaxMaker werkt als afleidmechanisme (distractie). De distractie techniek wordt bij angstige patiënten regelmatig toegepast en mede hierdoor vermindert de angst en de pijnbeleving.

Door het kijken en luisteren via de RelaxMaker is het geheugen enige tijd bezet, waardoor de aandacht voor angst en pijngevoelens tijdelijk afnemen.

Uit onderzoek blijkt dat videodistractie effectiever is dan audiodistractie. De combinatie van zowel visuele als auditieve prikkels versterken elkaar juist.

Je ziet dat hoe meer geheugencapaciteit van het kortetermijngeheugen in beslag wordt genomen hoe minder angst, pijn en lichamelijke sensaties ervaren worden.

“Onze ogen zijn evolutionair afgestemd op natuurlijke, grillige patronen die zichzelf herhalen.”

prof. Dr. A.E. (Agnes) van de Berg; omgevingspsychologe Rijksuniversiteit Groningen

Effect voor de patiënt

Uit de praktijktesten die we hebben gehouden, blijkt dat patiënten zich merkbaar veiliger voelen en zich beter kunnen ontspannen.

Uit biometrisch onderzoek en vragenlijsten blijkt er sprake is van een significante stressreductie en dat patiënten aangeven veel minder angst te ervaren en minder tegen de behandeling op zien.

Het belangrijkste effect is daarmee dat het daadwerkelijk angst en spanning bij patiënten vermindert en dat de behandelingen daardoor beter verlopen.

Effect voor de behandelaar

Doordat patiënten afgeleid en rustiger worden is er vaak minder rustgevende of verdovende medicatie nodig. Patiënten volgen beter instructies op en behandelingen verlopen soepeler en sneller en vinden plaats in een aangename sfeer.

De behandelaar kan eenvoudig de player onder handbereik bevestigen en deze ook gemakkelijk bedienen. Daarmee kan direct invloed worden uitgeoefend op het al of niet afspelen van beelden en het volume van het geluid. Al naar gelang communicatie of concentratie op enig moment vereist is.

De RelaxMaker is daarmee een effectief hulpmiddel om spanning en angst bij patiënten voor, tijdens en na de behandeling te verminderen.

Verschillende categorieën: voor elk wat wils

Met de RelaxMaker bieden we verschillende categorieën beelden. Daarbij ook natuurbeelden met speciale rustgevende muziek. In de praktijk merken we dat de keuzemogelijkheden voor verschillende mensen en verschillende leeftijden ervoor zorgt dat alle gebruikers van de RelaxMaker de gekozen beeldcategorieën en geluidsopties als prettig ervaren. Gebruikers geven aan verrast te zijn door het rustgevende effect van de beelden.


Demonstratie of proefperiode

Wilt u met eigen ogen zien welk effect de verschillende beelden en categorieën hebben? We geven u graag een demonstratie met beide modellen. Ook kunt u ervoor kiezen om de RelaxMaker te proberen voor een proefperiode.

Wilt u hierover meer weten?
Neem dan contact met ons op.

“De RelaxMaker heeft een groot positief effect op de angstvermindering bij patiënten.”

Judith ten Dolle | Tandarts angstbegeleiding | Afdeling Bijzondere Tandheelkunde MST | Enschede